Příkazy

Dostupné pro hráče


/spawn – teleport na spawn
/sethome – nastavení home, automaticky se pojmenuje jako „home“
/home – teleport na nastavený „home“
/removehome (deletehome) <název> – smazání nastaveného „home“

/ranklist – seznam dostupných ranků
/rankinfo – informace o tvém ranku
/playtime – zobrazí kolik máš nahráno (AFK se nepočítá)
/playtimetop – seznam odehraných časů všech hráčů

/sit – posadíš se (shift pro zrušení)


Pouze Rapter:

/hat – dá blok / item který máš v ruce na hlavu
/me – speciální psaní do chatu (většinou se používá v třetí osobě např. /me jde na kafe)
/top – portne tě na nejvýše položený bod v tvé lokaci
/afk – manuální nastavení AFK

Rapter je i imunní proti AFK kicku, může si dát na hlavu blok z inventáře (nemusí používat výše uvedený příkaz) a vidí informaci o blížícím se rozbití nástroje / zbraně.


Pouze Rapvet:

/ec – otevře Ender Chest

Rapvet má všechny příkazy navíc jako Rapter včetně imunity na AFK kick. Volné místo na plný server. Ponechání inventáře po smrti!


Speciální rank Rapdot dostane každý, kdo přispěje na server nejméně 400Kč. Tento hráč získává automaticky výhody Raptera a Rapveta.